مواد مخدر و مجازات آن

 

به هرنوع ماده ی شیمیایی، گیاهی یا طبیعی که انسان را از حالت طبیعی خود خارج کرده و احساس وابستگی و اعتیاد را در فرد مصرف کننده ایجاد کند مواد مخدر می گویند. اثرات زیان باری که مواد مخدر بر روی ذهن و جسم انسان میگذارد بسیار غیرقابل جبران و خانمان سوز است. از آسیب های متعددی که ماده ی مخدر بر جسم، ذهن، روابط خانوادگی، اقتصادی و ... مثال های بسیار زیادی می توان زد. علاوه بر این آسیب، مصرف و یا توزیع مواد مخدر اثزات بسیار موثری بر روی جامعه خواهد گذاشت. به همین دلیل در کشور ایران کشت، تولید، خرید و فروش مواد مخدر جرم محسوب شده و مجازات آن در انواع مواد مخدر سنگین خواهد بود.

برای مبارزه با شیوع مصرف، قاچاق و توزیع مواد مخدر در ایران قوانین و مقررات بسیاری در قانون اساسی وضع شده است. در این مقاله ابتدا به تعریف مواد مخدر از نظر حقوقی می پردازیم. پس از آن به بعضی از احکام و مجازات های صادر شده در قانون اساسی پرداخته می شود. با ما همراه باشید.

 

 

تعریف کلی مواد مخدر

به طور کلی کشت مواد مخدر سنتی و یا تولید، خرید، فروش، نگهداری، استعمال و صدور هر گونه مواد مخدر صنعتی و سنتی که غیردارویی هستند جرم محسوب می شود.

هم چنین فراهم کردن مکانی برای استعمال، نگهداری یا خرید و فروش لوازم ساخت مواد مخدر، جاسازکردن مواد برای متهم کردن دیگران و فراری یا مخفی کردن مجرم موادمخدر همه جزو اعمالی هستند که جرم محسوب شده و هر یک مجازات مربوط به خود را دارد.

متاسفانه در جامعه ی کنونی تولید و پخش مواد مخدر بسیار رایج شده است. با شیوع روز افزون این بلای خانمان سوز میان جوانان جامعه اهمیت مجازات برای این گونه افراد برای جلوگیری از ادامه ی اغفال و یا مصرف مواد مخدر نیز بیشتر می شود.

 

مجازات مواد مخدر

همان طور که پیش تر در مقاله ذکر کردیم کمک کردن یا فراهم نمودن زمینه برای مصرف و یا تولید و عرضه ی مواد مخدر نیز جرمی سنگین محسوب می شود تا آن جا که حکم اعدام برای چنین افرادی صادر می شود.

گاهی ممکن است فرد گرفتار شده در دام اعتیاد و یا هرگونه جرم مرتبط با مواد مخدر، شخص بی گناهی باشد که به صورت ناخواسته اغفال و گرفتار شده است. در این صورت با توجه به شخصیت و سابقه ی فرد متهم و هم چنین در مواردی که مجرم با قانون همکاری کند و اعترافات وی باعث کشف شبکه های مواد مخدر شود می تواند شامل تخفیف در مجازات وی شود. البته متهم باید با اثبات پشیمانی و انجام اعمالی در جهت جبران زیان وارد شده خود را به دادگاه مراجع قضایی اثبات کند.

میزان محاکمه برای جرم حمل و تولید مواد  مخدر به نسبت نوع و مقدار مواد مخدر مربوطه متفاوت محاسبه می شود ولی به طور کلی مجازات این جرم جریمه ی نقدی و شلاق و در نهایت اعدام است. البته در ماده ی چهل  یک قانون مبارزه با مواد مخدر تعیین شده که به قوه قضاییه اجازه داده شده است که مجرمان را به جای زندان در اردوگاه های خاص میتوان اسکان داد.

برای تخفیف و دفاع از محاکمه ی مجازات قاچاق، نگهداری و بقیه ی جرایم مرتبط با مواد مخدر داشتن یک وکیل مواد مخدر بسیار مهم و کارآمد است. با انتخاب درست وکیل مواد مخدر احتمال بازگشت سلامت مجرم و بازگرداندن وی به آغوش خانواده بیشتر می شود. یک وکیل مجرب در شیراز باید با همه ی قوانین مربوط زمینه ی قوانین و مقررات حقوقی مواد مخدر آشنایی کامل داشته باشد تا بتواند از موکل خود به نحو احسن دفاع نموده و بازگشت آبرومندانه ای را به جامعه تضمین نماید.

 

فعال در زمینه : وکیل مواد مخدر
لطفا سوالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید
نام و نام خانوادگی
تلفن تماس
شرح کوتاه موضوع یا نظر شما